HARNEX

petro canada / Смазочни продукти

HARNEX високо качественo синтетично (РАО) редукторно масло за ветрогенератори.
Предизвикателствата, пред които са изправени трансмисиите на ветрогенераторите са тежки : висок въртящ момент,  резки температурни вариации, условия ускоряващи корозията, работа при постоянен старт и стоп, трудни за достъпност и обслужване.

Именно тези утежнени условия пораждат необходимостта от масло, специално пригодено за тях, което да гарантира безпроблемна работа, удължен работен интервал  и да намали разходите за поддръжка и текущо обслужване.

HARNEX е продукт, специално разработен да посрещне всички тези нужди и се характеризира със следните качества:

HARNEX е от вискозитетен клас 320 на база РАО и осигурява здрав маслен филм в широк температурен интервал.

Притежава високи противоизносни АW и EP свойства, предпазва от питингово износване.

Позволява безпроблемно филтриране през 3 микронен филтър и издържа множество ОЕМ тестовете за филтриране.

AGMA 9005-E02
DIN 51517-3 (CLP 320)
ISO 12925-1 Type CKD