Heavy Duty Synthetic Blend ATF

petro canada / Смазочни продукти

Heavy Duty Synthetic Blend ATF е синтетично масло за автоматични скоростни кутии, формулирано от едно от най-чистите базови масла в Света с чистота 99,99%, добито по патентованания от Petro-Canada процес за очистка „HT Purity” и специално подбран пакет от присадки, придавайки му ненадминати качества.

  • Специално формулиран за скоростни кутии, работещи в средно и тежко натоварени транспортни средства, продукт предвиден за работа в условия на високо натоварване.
  • Завишени защитни свойства за работа при високи температури.
  • Удължен интервал на смяна от 160 000 км.
  • Може да се използва в хидравлични системи на кормилни уредби.

 

DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE или –II
Voith (Voith G1363)
ZF (ZF TE-ML.14.B)
Allison C-4,TES-295
MERCON®-V.
Caterpillar TO-2.