Oil Spin-on

donaldson / Филтри и филтриращи системи

Маслени филтри на резба

Серията филтри Donaldson Spin-On предпазват максимално оборудването и превозните средства, за да работите по най-добрия начин и да се съсредоточите върху това, което е най-важно за вас, за да свършите вашата работа.

 

Основни маслени филтри

Основните маслени филтри с пълен работен поток, са предназначени да пазят маслото чисто, чрез отстраняване и филтриране на замърсителите. На повечето двигатели, това е единственият филтър, който е необходим за чистото смазване на елементите на двигателя.

 

Байпасни филтри

Когато се използва бай-пас филтър, маслото което циркулира през него е около 10% от общото количество масло в смазочната система. Тази филтрация допълва основният филтър за целия поток с възможност за предварително отстраняване на по-малко количество замърсители преди основният филтър.