PC CLEANING FLUID

petro canada / Смазочни продукти

PC CLEANING FLUID: Специално проектирано за ефективно почистване на  системи за пренос на топлина, включително силно овъглени.

Препоръчва се за използване в течна фаза в затворени системи за пренос на топлина. Горна температурна работна граница  е 100 ° C (212 ° F)

За максимална ефективност се препоръчва използването в комбинация с Petro-Canada Flushing Fluid..