Калциево – сулфонатни високо температурни пластични смазки

petro canada / Смазочни продукти

Продуктите от серия PEERLESS са формулирани от едни от най-чистите базови масла в Света, произвеждани по патентования от Petro-Canada процес „HT Purity”, калциево-сулфонатен комплексен сгъстител и антиокислителен пакет присадки, произведен по оригинална технология.  PEERLESS са серия от ЕР, високотемпературни, много функционални греси, специално разработени да запазват висока ефективност във влажна среда. Благодарение на специаления калциево-сулфонатен комплексен сгъстител, гресите от серия PEERLESS могат да абсорбират умерени количества вода без това да доведе до омекването им, промяна в консистентността им или загуба на антикорозийни свойства.

Затова смазките PEERLESS имат следните предимства:

  • Изключително високи ЕР качества.
  • Широк работен температурен интервал.
  • Висока механична и антиокислителна стабилност.
  • Отлични защитни свойства в присъствието на вода.

PEERLESS се използват за гресиране на лагери, шасита и триещи възли в автомобили и индустриално оборудване, подложени на постоянни високи работни температури и  натоварвания, както и такива, работещи в условия на присъствие на вода. Особено подходящи за морско оборудване.

 

ПРОДУКТИ ОТ СЕРИЯТА
PEERLESS LLG – калциево-сулфонатна смазка, NLGI клас 2, с работен температурен интервал от  – 20 до 200 С.
PEERLESS ОG 0 – калциево-сулфонатна смазка, с работен температурен интервал от   – 35 до 163 С, за гресиране в централизирани системи.
PEERLESS ОG 1 – калциево-сулфонатна смазка, с работен температурен интервал от   – 30 до 163 С.
PEERLESS ОG 2 – калциево-сулфонатна смазка, с работен температурен интервал от   – 25 до 163 С.