PURITY FG EP GEAR FLUIDS

petro canada / Смазочни продукти

PURITY FG EP GEAR FLUIDS – редукторни масла VG 100, 150, 220, 320, 460 предлагат се и с MICROL.