PURITY FG2 WITH MICROL & PURITY FG2 WITH MICROL МАХ

petro canada / Смазочни продукти

PURITY FG2 WITH MICROL & PURITY FG2 WITH MICROL МАХ – са съответно поликарбамидна и алуминиево комплексна пластични смазки. Притежават отлични ЕР качества, отлична устойчивост на въздействието на вода, предпазват от ръжда и корозия. Тези смазки са специално разработени за работа във възли там където съществуват условия за развитие на микроорганизми, които влошават качествата на смазочния материал.

Работен температурен интервал:
PURITY FG2 WITH MICROL от 20 до 160 С
PURITY FG2 WITH MICROL МАХ от -20 до 160 С

Ефективна защита срещу развитие на микроорганизми в температурен интервал:
PURITY FG2 WITH MICROL от 20 до 70 С
PURITY FG2 WITH MICROL МАХ от -20 до 160 С