PURITY FG00 & PURITY FG2

petro canada / Смазочни продукти

PURITY FG00 & PURITY FG2 – крем образни алуминиево комплексни смазки. Отличават се с отлични EP и АW свойства, отлична защита срещу въздействието на вода, защита срещу ръжда и корозия. Продуктът намира множество приложения в оборудване за ХВП. Работен температурен интервал:
PURITY FG00 от -35 до 120 С
PURITY FG2 от -20 до 160 С