SENTRON VTP – Масла SENTRON ™ Natural Gas Engine

petro canada / Смазочни продукти

SENTRON VTP – Масла SENTRON ™ Natural Gas Engine (NGEOs) са с висока производителност, дълъг живот, използвани в стационарни газови двигатели и компресори.