TURBONYCOIL 600

petro canada / Смазочни продукти

TURBONYCOIL 600: смазва наземни аеро производни газови турбини. TURBONYCOIL 600 ™ одобрен за повечето модели Rolls Royce и разполагащ със следните качества:

  • изключително оксидативна и термична стабилност
  • отлична устойчивост на пенообразуване и степен на смазване
  • по-ниска летливост и по-висока температура на възпламеняване, отколкото много конкурентни продукти
  • запазване на смазочните си качества при екстремни натоварвания

TURBONYCOIL 600 е одобрен от следните производители: Rolls Royce, Allison, CFM International, Turbomeca, Pratt & Whitney Канада, Hamilton Sundstrand / APIC и General Electric. За използване в повечето наземни приложения, промишлени и морски газотурбинни двигатели изискващи MIL-PRF-23699F.